fa-IRen-US

مكان:                     ارومیه
تار‌يخ :                    1387
زيربنا :                   4,500 مترمربع
كارفرما :                دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی


دانشكده پرستاري و مامايي با زيربناي 4,500 مترمربع در سه طبقه در سايت دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي واقع در بخش نازلو شهرستان اروميه در فاصله 11 كيلومتري شهر اروميه طراحي گرديده است .

مشاهده ادامه مطلب...

با توجه به ويژگي هاي طرح و كاربري آن و هم‌چنين چهره فرهنگي و قرارگيري آن در سايت دانشگاهي ايجاد حس هماهنگي و يكپارچگي با كاربري هاي پيراموني دانشكده و استفاده از دسترسي هاي داخلي مجموعه و هم‌چنين ايجاد فضاهاي پويا و با نشاط به دليل ارتباط فضايي مجموعه با قشر جوان و دانشجويان از اولويت هاي مدنظر در بخش طراحي بوده است به گونه اي كه در اين پروژه هم جنبه هاي عملكردي مدنظر قرار گرفته و هم به تنوع فضايي و جنبه هاي زيباشناختي فضا توجه ويژه اي گرديده است . در طرح ساختمان دانشكده پرستاري ومامايي از لحاظ عملكردي و تقسيم بندي فضايي دانشكده به سه بخش عملكردي زير تقسيم گرديده است .

-1 فضاهاي خدماتي و اداري

 -2 فضاهاي تخصصي و آزمايشگاهي

 -3 فضاهاي آموزش و سمينارهاي درسي 

در اين طرح كاربري‌هاي كتابخانه، آمفي تاتر، اداري و معاونت ها و رستوران دانشجويان در طبقه همكف، كاربري هاي آزمايشگاه‌هاي تخصصي، اتاق تمرين فن مامايي و بخش رياست مجموعه در طبقه اول و كاربري كلاس‌ها و سمينارهاي درسي به همراه اتاق‌هاي تمرين فن پرستاري و استراحت اساتيد در طبقه دوم قرار گرفته است . كاربري تاسيسات و موتورخانه پروژه در طبقه زيرزمين قرار دارد .

مخفي کردن متن...

controls_prev
controls_toggle
controls_next
info_toggle
playlist_toggle
a
با ما در تماس باشید
 • تلفن تماس:

  خط یک: 50 8500 22 (021)

  خط دو: 80 8500 22 (021)

 • ایمیل:

  روابط عمومی: sazco@sazco.com

 • نشانی:

  تهران، خیابان پاسداران، نگارستان نهم، بن بست مینو 1، شماره 3

اخبار و مقالات
mangakakalot