fa-IRen-US

مكان:                     ارومیه
تار‌يخ :                    1387
زيربنا :                   3,500 مترمربع
كارفرما :                دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
                             درمانی استان آذربایجان غربی


دانشكده دندان‌پزشكي با زيربناي 3,500 مترمربع در سه طبقه در سايت دانشگاهي دانشگاه علوم‌پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان غربي واقع در بخش نازلوي شهرستان اروميه در فاصله 11 كيلومتري شهر اروميه در مجاورت دانشكده پرستاري و مامايي طراحي گرديده است.

مشاهده ادامه مطلب...

در طراحي پروژه با توجه به نيازهاي طرح و امكانات و محدوديت هاي فضايي موجود و هم‌چنين بهره‌برداران پروژه كه بيماران و دانشجويان مي باشند، ايده هاي شكل گيري فضاها به طور خلاصه براساس الگوهاي زير تدوين گرديد: -1 تقسيم بندي ساختمان به بخش هاي درماني براي استفاده بيماران (كلينيك ها) و بخش هاي خدماتي و آموزشي جهت استفاده دانشجويان و اساتيد -2 ايجاد ورودي هاي مجزا براي بيماران و دانشجويان -3 عدم تداخل عملكردي بيماران و دانشجويان -4 ايجاد ساختمان به عنوان عنصر شاخص در كنار دانشكده پزشكي و مسجد -5 ايجاد حس يكپارچگي فضايي در عين تفكيك فضايي در مجموعه با ايجاد بازشوي مركزي (void) در طرح ساختمان توجه ويژه به نحوه دسترسي مراجعين كه عمدتا بيماران مي باشند به فضاها گردیده و هم‌چنين عدم تداخل عملكردي و خوانايي فضاها و جهت يابي آن‌ها جهت استفاده مناسب و با صرفه و اتلاف كم‌ترين بازده نيروي انساني مد نظر قرار گرفته است در كنار توجه به موارد عملكردي جنبه‌هاي زيبا شناختي مجموعه نيز مدنظر قرار گرفته است و از لحاظ عملكردي و روابط فضايي ساختمان به چند زون عملكردي زير تقسيم گرديده است: -1 فضاهاي درماني (كلينيك ها) -2 فضاهاي تخصصي (لابراتورها و كارگاهها) -3 فضاهاي آموزشي (كلاس ها و اتاق سمينار درسي) -4 فضاهاي اداري -5 فضاهاي خدماتي و ارتباطي در اين طرح كاربري هاي درماني كه كلينيك ها مي باشند و مراجعين آن بيماران هستند . در دو طبقه شامل 8 كلينيك در طبقه همكف و اول طراحي گرديده است در كنار آن‌ها فضاي لابي ورودي، آمفي تاتر و غذاخوري دانشجويان قرار گرفته است در طبقه اول فضاهاي كلاس ها و كتابخانه به همراه طبقه اول كلينيك ها و در طبقه دوم فضاهاي اداري و رياست مجموعه قرار گرفته است.

مخفي کردن متن...

controls_prev
controls_toggle
controls_next
info_toggle
playlist_toggle
a
با ما در تماس باشید
 • تلفن تماس:

  خط یک: 50 8500 22 (021)

  خط دو: 80 8500 22 (021)

 • ایمیل:

  روابط عمومی: sazco@sazco.com

 • نشانی:

  تهران، خیابان پاسداران، نگارستان نهم، بن بست مینو 1، شماره 3

اخبار و مقالات
mangakakalot